HomeAKTUALNOŚCI

Zmiany w przepisach

Od dnia 4 stycznia 2016 roku zaczną obowiązywać przepisy Ustawy prawo o ruchu drogowym dotyczące tych kierowców, którzy swoje prawo jazdy uzyskają właśnie po 4 stycznia przyszłego roku. Celem obostrzeń jest poprawa bezpeczeństwa na drogach.

Młodzi stażem kierowcy od przyszłego roku, zgodnie z Ustawą, będą pod szczególną opieką. Będzie nad nim sprawowany nadzór skłaniający ich  do ostrożnej, rozsądnej jazdy i doszkolania się już wówczas, gdy uprawnienia posiadają. Między 4 a 8 miesiącem posiadania prawa jazdy "młody" kierowca będzie zobowiązany do odbycia teoretycznego kursu dokształcającego w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz praktycznego szkolenia z zakresu zagrożeń w ruchu drogowym. Stosowne zaświadczenia potwierdzajace odbycie szkoleń będzie trzeba przedstawić właściwemu staroście przed upływem 8 miesięcy od czasu uzyskania uprawnień, w przeciwnym razie starosta zatrzyma wydane wcześniej prawo jazdy.

Teoretyczne zajęcia z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego będą przeprowadzane w Wojewódzkich Ośrodkach Ruchu Drogowego w ilości 2 godz. (opłata 100 zł). Praktyczne szkolenia będą przeprowadzane w Ośrodkach Doskonalenia Technik Jazdy w ilości 1 godz. (opłata 200 zł). Ceny tych szkoleń zostały już określone przez Ministra Infrastruktury i Rozwoju w Rozporządzeniu do Ustawy.

 

Powrót