HomeKONTAKT

Kontakt

Ośrodek Doskonalenia
Techniki Jazdy

ul. Ekonomiczna 2
59-700 Bolesławiec

konto: BZ WBK 72 1090 1939 0000 0001 3109 6539

Tor kartingowy - tel. 698 458 319

Tor kartingowy tel. 730 830 840

Imprezy firmowe - tel. 698-458-319
dwaxtak@poczta.onet.pl